SZYBKO & ŁATWO
WYSYŁKA & RETOURE

OSOBISTA OBSŁUGA KLIENTA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

PEWNIE & BEZPIECZNIE
KUPUJ BEZPIECZNIE

Masz jakieś pytania?-
Chętnie służę pomocą!

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

Firma GERRY WEBER Retail GmbH (zwana dalej GERRY WEBER) cieszy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i zainteresowania naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Szanujemy Państwa prywatność i w związku z tym czujemy się również zobowiązani do ochrony danych. GERRY WEBER składa niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych, aby poinformować Państwa o naszych postanowieniach i środkach dotyczących ochrony danych. Ponadto powinni Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób mogą Państwo określić formę, w jakiej zbierane są Państwa dane w trybie online oraz cel, do jakiego są one wykorzystywane. Nasze strony internetowe zostały opracowane w taki sposób, aby mogli Państwo odwiedzać stronę GERRY WEBER w sieci bez konieczności identyfikacji lub podawania danych osobowych. Oświadczenie to można w prosty sposób wyświetlić w stopce każdej strony internetowej GERRY WEBER.

1. Jakie dane są zbierane?

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obejmuje swoim zakresem dane osobowe, proces zbierania danych nieosobowych oraz raporty zebrane dla potrzeb analiz statystycznych.

Dane osobowe

to indywidualne informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące Państwa osoby. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. GERRY WEBER przetwarza dane zgodnie z przepisami ww. ustawy. Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają. GERRY WEBER nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych w celach innych niż dozwolone na podstawie ww. ustawy.

Na niektórych stronach internetowych firmy GERRY WEBER mogą Państwo zamawiać produkty lub usługi, zwracać się z prośbą o udzielenie informacji, prenumerować materiały marketingowe lub pomocnicze bądź złożyć podanie o pracę w firmie GERRY WEBER. Na tych stronach mogą Państwo, przykładowo, zostać poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło, dane rozliczeniowe i transakcyjne, dane karty kredytowej, preferowany adres kontaktowy, wykształcenie i zawód oraz dane związane z procesem rekrutacyjnym.

Aby zindywidualizować odwiedziny na naszych stronach internetowych, obsługę i komunikację, a także poprawić jakość produktów i usług, prosimy Państwa czasami również o podanie informacji na temat Państwa zainteresowań prywatnych lub zawodowych, danych demograficznych oraz podzielenie się doświadczeniami, jakie mają Państwo z zakupionymi przez Państwa produktami bądź usługami. Podanie tych dodatkowych informacji jest dobrowolne.

Dane nieosobowe

są to dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej i działania serwisu, które nie mogą zostać przyporządkowywane żadnej określonej osobie. GERRY WEBER zbiera i analizuje dane nieosobowe, aby ocenić sposób użytkowania stron internetowych przez użytkowników.

Dane nieosobowe mogą, przykładowo, obejmować informacje o podstronach odwiedzonych na stronach internetowych firmy GERRY WEBER, adresach URL, które są wyświetlane w ramach tych stron internetowych, typie przeglądarki czy rozdzielczości ekranu. Większość danych nieosobowych jest zbierana poprzez pliki cookies, sygnały nawigacyjne lub inne technologie analityczne. Strony internetowe GERRY WEBER wykorzystują pliki cookies, sygnały nawigacyjne oraz inne technologie do analizy danych i usług personalizacji.
 

Pliki cookies

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies. Szersze informacje znajdą Państwo poniżej. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który jest przenoszony ze strony internetowej na twardy dysk Państwa komputera. Firma GERRY WEBER wysyła pliki cookies, kiedy surfują Państwo na naszej stronie internetowej, dokonują zakupu, zwracają się z prośbą o informację lub dokonują ich personalizacji czy też rejestrują się w określonych serwisach. Jeśli akceptują Państwo pliki cookies na naszej stronie, nie mamy dostępu do Państwa informacji osobistych, jednak przy pomocy plików cookies możemy zidentyfikować Państwa komputer. Pliki cookies ogólnie dzielą się na „sesyjne“ i „stałe“

Cookies „sesyjne“ nie pozostają na Państwa komputerze, kiedy opuszczają Państwo stronę internetową lub zamykają swoją przeglądarkę. Przy pomocy zebranych informacji możemy dokonać analizy wzorców i struktur użytkowania naszej strony internetowej. W ten sposób możemy dokonywać dalszej optymalizacji naszej strony internetowej, udoskonalając jej treść lub dokonując personalizacji i ułatwiając jej użytkowanie. Cookies „stałe“ to pliki, które pozostają na Państwa komputerze. Są one stosowane w celu ułatwienia realizacji usług zakupu, personalizacji i rejestracji. Pliki cookies mogą, przykładowo, określać, co zdecydowali się Państwo kupić w czasie, gdy Państwo kontynuują swoje zakupy. Dzięki nim muszą Państwo podać swoje hasło na stronach internetowych, na których konieczna jest rejestracja, tylko raz. „Stałe“ cookies mogą zostać usunięte ręcznie przez użytkownika. Większość przeglądarek akceptuje standardowo pliki cookies. Zazwyczaj mają jednak Państwo możliwość odrzucenia takich plików lub wybiórczego zaakceptowania określonych plików cookies poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Jeśli wyłączą Państwo pliki cookies, mogą Państwo ewentualnie zostać pozbawieni możliwości korzystania z określonych funkcjonalności na naszej stronie a niektóre strony internetowe mogą nie być prawidłowo wyświetlane. Sygnały nawigacyjne

Niektóre strony internetowe GERRY WEBER i newslettery przesyłane na adresy e-mail w formacie HTML wykorzystują sygnały nawigacyjne w połączeniu z plikami cookies w celu sporządzenia całościowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron internetowych. Sygnał nawigacyjny to elektroniczny, niewidzialny obraz, określany również jako jednopikselowy lub przeźroczysty GIF. Sygnały nawigacyjne mogą rozpoznawać określone typy informacji na komputerze osoby odwiedzającej stronę, takie jak numer cookie odwiedzającego stronę, czas i datę wyświetlenia strony oraz opis strony, na której zostały umieszczone. Niektóre sygnały nawigacyjne można wyłączyć, odrzucając powiązane z nimi pliki cookies.
 

Podmioty trzecie świadczące usługi medialne

GERRY WEBER korzysta czasami z usług przedsiębiorstw medialnych w celu umieszczenia reklam produktów lub usług GERRY WEBER na stronach internetowych innych przedsiębiorstw. Jeśli wyświetlą Państwo stronę internetową, na której pojawiają się reklamy firmy GERRY WEBER, dane przedsiębiorstwo świadczące usługi medialne online może ewentualnie umieścić na Państwa komputerze plik cookie lub sygnał nawigacyjny. W ten sposób może ono rozpoznać komputer, jeśli strona zostanie ponownie poprzez niego wyświetlona lub też określić, jak użytkownicy reagują na kampanie reklamowe. Takie dane są anonimowe i nie są powiązane z osobistymi danymi na komputerze użytkownika ani z bazą danych firmy GERRY WEBER. Niektóre newslettery GERRY WEBER, udostępniane na zlecenie firmy GERRY WEBER przez przedsiębiorstwa świadczące usługi medialne, stosują taką samą technologię. W obydwu przypadkach dane te są również wykorzystywane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi medialne w celu określenia zainteresowań użytkownika oraz znaczenia ogłoszeń reklamowych i treści. Firma GERRY WEBER nie ma dostępu do danych zbieranych przez przedsiębiorstwa świadczące usługi medialne. Aby zapobiec umieszczaniu plików cookies przez przedsiębiorstwa świadczące usługi medialne na Państwa komputerze, muszą Państwo odwiedzić strony internetowe poszczególnych przedsiębiorstwa świadczące usługi medialne i usunąć pliki cookies zgodnie z instrukcją bądź też odpowiednio ustawić filtr plików cookies w Państwa przeglądarce.

 

Gerry Weber stosuje technologie osób trzecich, aby później móc przedłożyć swoim klientom zindywidualizowane oferty. W tym celu zbierane są całkowicie zanonimizowane dane w odniesieniu do obserwowanych kategorii lub produktów. Odbywa się to poprzez umieszczanie tzw. plików cookies. Ani podmioty oferujące technologie ani sama firma Gerry Weber nie chcą i nie mogą tworzyć odniesień do Państwa osoby, danych osobowych lub Państwa miejsca pobytu. Nie można również tworzyć związków z informacjami podanymi przez Państwa w procesie rejestracji. Są, byli i pozostają Państwo w każdej chwili w pełni anonimowi. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb optymalizacji działań reklamowych w formie banerów reklamowych. Na każdym z takich banerów reklamowych znajduje się symbol „i“, poprzez który klienci mogą zrezygnować ze stosowania takiej technologii (Opt-Out) i uzyskać więcej informacji na temat stosowanej technologii.

2. W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane?

GERRY WEBER wykorzystuje dane osobowe, aby móc zapewnić Państwu lepszą jakość usług i lepiej uwzględnić Państwa wymogi i zainteresowania. Państwa dane są przede wszystkim wykorzystywane do obsługi Państwa transakcji i zamówień, komunikacji z Państwem, zapewnienia Państwu usług i wsparcia, przekazywania Państwu bieżących informacji o aktualnych usługach i promocjach oraz indywidualizacji lub lepszego dostosowania do Państwa potrzeb szczególnych ofert i niektórych stron internetowych GERRY WEBER. Sporadycznie wykorzystujemy również Państwa dane, aby skontaktować się z Państwem w ramach badań rynkowych dotyczących produktów i usług firmy GERRY WEBER. W ramach tej formy komunikacji mają Państwo możliwość wyboru własnych osobistych ustawień ochrony danych (patrz rozdział 4 „Ustawienia dotyczące ochrony danych i swoboda podejmowania decyzji“). Dane kart kredytowych są wykorzystywane wyłącznie do obsługi procedur związanych z płatnościami oraz zapobiegania przypadkom oszustwa.

Dane osobowe zbierane w trybie online mogą być również łączone z informacjami, które udostępniają Państwo firmie GERRY WEBER poprzez inne źródła, czyli, przykładowo, poprzez rejestrację produktów, call center bądź podczas imprez takich jak targi czy seminaria.

Dane osobowe przekazane firmie GERRY WEBER mogą być przesyłane do państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczegow celu połączenia i zapisu danych oraz ułatwienia zarządzania informacjami na temat Klientów.

Dane nieosobowe są zbierane w celu uzyskania informacji o użyteczności, wydajności i efektywności strony internetowej firmy GERRY WEBER. Pozwalają one uczynić stronę bardziej przyjazną dla użytkowników, zwiększyć jej użyteczność i udoskonalić jej treść.

Firma Gerry Weber Retail GmbH wykorzystuje program do analizy sieci Web o nazwie webtrekk. Więcej informacji na temat programu webtrekk znajdą Państwo pod adresem: www.webtrekk.de. Program do analizy stosuje tzw. pliki cookies, które pozwalają analizować sposób użytkowania strony internetowej. Informacje uzyskane poprzez pliki cookies na temat sposobu użytkowania przez Państwa tej strony internetowej (w tym również Państwa adres IP, w formie zanonimizowanej) są administrowane przez Gerry Weber Retail GmbH w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Firma Gerry Weber Retail GmbH wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania sklepu internetowego oraz sporządzania raportów na temat aktywności naszych stron internetowych. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W takim przypadku trzeba pamiętać, że może się to wiązać z ograniczeniem możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej i akceptując pliki cookies (w tym także poprzez pozostawienie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej), wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych o Państwu zebranych przez firmę Gerry Weber Retail GmbH w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów. W celu zapewnienia możliwości wyłączenia funkcji kontroli sieci Web Webtrekk na Państwa komputerze zapisywany jest plik cookie o nazwie webtrekkOptOut z domeny webtrekk.net. Państwa rezygnacja jest wiążąca do momentu skasowania tego pliku cookie. W celu złożenia rezygnacji proszę kliknąć następujący link: rezygnacja. Wizyta na tej stronie powoduje automatyczną instalację na Państwa komputerze pliku blokującego zapisywanie plików cookies programu webtrekk.

Firma Gerry Weber Retail GmbH, na mocy odpowiedniej umowy powierzyła firmie Webtrekk GmbH przetwarzanie wskazanych wyżej danych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, których administratorem pozostaje Gerry Weber Retail GmbH w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

Strona internetowa GERRY WEBER korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych przy zastosowaniu oprogramowania Bid-Management firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. Na potrzeby prawidłowej prezentacji i optymalizacji niniejszej strony internetowej gromadzone są zanonimizowane dane użytkowe, które są zapisywane w formie zagregowanej. Z tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkowe. Dzięki zastosowaniu programu intelliAd Tracking możliwe jest lokalne zapisywanie plików cookies. Zgodnie z §15 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (niem. Telemediengesetz) każda osoba odwiedzająca stronę internetową może sprzeciwić się zapisywaniu jej (zebranych anonimowo) danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z funkcji intelliAd Opt-Out.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk stron www firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Wytworzone przez pliki „cookie” informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej zwykle zostają przeniesione na serwer Google w USA i tam zapisane. W przypadku aktywnej anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na danej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików „cookies”, wybierając odpowiednie ustawienia własnej przeglądarki internetowej; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zablokować pobieranie danych wygenerowanych przez pliki „cookies” i dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

3. Komu przekazywane są Państwa dane?

Firma GERRY WEBER nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu innym niż wykonywanie zawartej z Państwem umowy, marketing produktów lub usług GERRY WEBER, jak również, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celu marketingu produktów lub usług osób trzecich. Firma GERRY WEBER przekazuje dane klientów innym jednostkom organizacyjnym i partnerom handlowym GERRY WEBER, jednak wyłącznie w celu określonym w rozdziale „W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane?“.

GERRY WEBER współpracuje z zewnętrznymi usługobiorcami i wykonawcami w celu zapewnienia Państwu pełnej palety produktów, usług i rozwiązań dla klientów w rozumieniu postanowień zawartych w rozdziale „W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane?“. Usługobiorcy i wykonawcy są zobowiązani traktować dane otrzymane od firmy GERRY WEBER w sposób poufny i używać ich wyłącznie dla potrzeb realizacji usług oraz obsługi transakcji na zlecenie firmy GERRY WEBER. Chcąc zapewnić jak najlepszą jakość usług naszym klientom, firma GERRY WEBER może zmienić usługobiorców lub zawrzeć umowy partnerskie z innymi usługobiorcami.

Firma GERRY WEBER lub jej przedsiębiorstwa partnerskie mogą dokonać fuzji z innym podmiotem bądź zostać przez niego przejęte. Może też ewentualnie dojść do przejęcia niektórych lub wszystkich związanych z tym składników przedsiębiorstwa. W przypadku takiego połączenia lub przejęcia, firma GERRY WEBER dołoży starań, aby w odpowiednim terminie poinformować Państwa o ewentualnym przekazaniu Państwa danych osobowych na rzecz podmiotu przejmowanego lub przejmującego w celu zapewnienia dalszej optymalnej realizacji usług.

4. Ustawienia ochrony danych i swoboda podejmowania decyzji

Usługi poza subskrypcją
GERRY WEBER wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu określonym podczas zbierania danych, w szczególności w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy lub dostarczania Państwu informacji na temat produktów lub usług GERRY WEBER.

Usługi subskrybowane
W celu rezygnacji z otrzymywania informacji o promocjach i innych informacji, na których otrzymywanie wcześniej wyrazili Państwo zgodę (np. newsletter przesyłany pocztą elektroniczną, aktualizacje oprogramowania itp.), proszę posłużyć się jedną z poniżej opisanych metod:

 

  • Proszę wybrać link „Rezygnacja” lub „Rezygnacja z prenumeraty” i zastosować się do poleceń dotyczących rezygnacji zawartych w każdej wiadomości związanej z prenumeratą.
  • Proszę wrócić do strony internetowej ew. stron internetowych, na których pierwotnie zarejestrowali Państwo swoje ustawienia i zastosować się do instrukcji dotyczących rezygnacji.

 

5. Dane osobowe i zewnętrzni usługobiorcy GERRY WEBER

Niektóre usługi firmy GERRY WEBER są powiązane z usługami usługobiorców zewnętrznych. Niektórzy z tych usługobiorców oferują Państwu możliwość przekazywania udostępnionych przez Państwa danych osobowych zarówno pracownikom firmy GERRY WEBER, jak i pracownikom usługobiorcy. Dane osobowe są przez nas przekazywane takim usługobiorcom wyłącznie w zgodzie z przepisami ochrony danych osobowych.

6. Dostęp do danych osobowych i ich poprawność

GERRY WEBER dokłada starań, aby Państwa dane osobowe zostały poprawnie zapisane. Wdrożyliśmy technologie, procedury administracyjne i wytyczne, które powinny zapewnić poprawny zapis danych klienta. Udzielamy Państwu dostępu do Państwa danych osobowych i umożliwiamy Państwu dostęp online, aby w razie potrzeby mogli Państwo dokonać zmiany swoich danych. Chcąc chronić Państwa prywatność i zapewnić Państwu bezpieczeństwo, podejmujemy również niezbędne środki w celu weryfikacji Państwa tożsamości (poprzez podanie hasła i nazwy użytkownika) przed udzieleniem Państwu dostępu do danych. Dostęp do pewnych obszarów stron internetowych firmy GERRY WEBER jest ewentualnie zastrzeżony tylko dla uprawnionych osób, które muszą podać specjalne hasło bądź w inny sposób dokonać identyfikacji. Najbardziej efektywnie mogą Państwo wyświetlić i zmienić swoje dane osobowe, powracając do strony internetowej, na której pierwotnie podali Państwo swoje dane i stosując się do instrukcji podanych na tej stronie internetowej.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia

W razie aktualizacji warunków oświadczenia o ochronie danych online złożonego przez firmę GERRY WEBER, udostępniamy takie zmiany i odpowiednio aktualizujemy datę zmian tego dokumentu. W ten sposób zawsze wiedzą Państwo, które dane są zbierane online, w jaki sposób są one wykorzystywane i jakie opcje są dla Państwa dostępne. Klienci, których zmiany dotyczą, zostaną w odpowiednim terminie powiadomieni w razie zmian dokumentów stanowiących podstawę dla niniejszego oświadczenia.

8. Kontakt z nami lub naszym specjalistą ds. ochrony danych

Wszyscy zainteresowani i klienci firmy Gerry Weber Retail GmbH mogą skontaktować się z nami, pisząc na adres:

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalia
Niemcy
Telefon: +48 (0) 22 30 72 644
Faks: +49 0231 966 77 966
service@house-of-gerryweber.pl

W razie pytań lub sugestii dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem: datenschutz@gerryweber.de

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych.

Informacje w sprawie ochrony danych podawane w wykonaniu przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wersja-Nr. 1.2 z dnia 06. marzec 2014